SAO.1431.23.2020

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że spis wyborców nie został przekazany Poczcie Polskiej S.A. Do Poczty Polskiej została wysłana informacja o odmowie przekazania spisu wyborców w związku z brakiem ustawy.

insp. ds. ewidencji ludności
Aneta Zygmunt

Pobierz list