W dniu 2020-04-27 o 10:51, {{ email }} pisze:
Na dzień dzisiejszy Wójt Gminy Borowa nie udostępnił spisu wyborców
Poczcie Polskiej.

--
Urząd Gminy Borowa
39-305 Borowa 223
{{ email }}
tel. 175815521