W odpowiedzi na państwa zapytanie informuję, że Urząd Miejski w Bytomiu nie przekazał Poczcie Polskiej S.A danych wyborców umieszczonych w rejestrze wyborców gminy Bytom.

Anna Tomiło
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
UM Bytom

Pobierz list