Dzień Dobry

Odpowiadamy na informacje publiczną w poniższej następująco::

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?

Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Pozdrawiam

Mirosław Flis

informatyk

Urząd Gminy Chrzanów

Chrzanów Trzeci 112

tel. 158755132

Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Chrzanów jest Wójt Gminy Chrzanów
z siedzibą Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować
przez e-mail: <mailto:iod@chrzanow.eurzad.eu> iod@chrzanow.eurzad.eu

3. Pełny obowiązek informacyjny pod linkiem: <http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841> http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841

Pobierz list