Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 28 września 2020 r.

Tomasz Kapela

Informatyk

Urząd Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

tel. 91 38 49 011

"Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal -
<http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520> http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 "

------------------------------

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Załączniki

  • image001_V968uH0.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • OrA.1431.54.2020.TK.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list