W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1.1. W Gminie Otyń nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2.2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3.      3. Nie powołano rady oświatowej.

4.      4. W Gminie Otyń obowiązuje uchwała nr XI.81.2011 Rady Gminy w
Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń. Link do
uchwały:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/118/508/Uchwala_nr_XI_84_2011_Rady_Gminy_w_Otyniu_w_sprawie_3A_okreslania_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Otyn/

5.5. Rada Gminy Otyń podjęła:

w 2014 roku – 95 uchwał

w 2015 roku – 133 uchwały

w 2016 roku – 88 uchwał

w 2017 roku – 128 uchwał

6.6. W Gminie Otyń przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami na
podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym:

w 2014 roku – 0

w 2015 roku – 0

w 2016 roku – 1

w 2017 roku – 1

7.7. W Gminie Otyń nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.8. W Gminie Otyń utworzono radę seniorów link do uchwały:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1316_XXX.74.2016.pdf

9.9. Tak, wyodrębniono fundusz sołecki link do uchwały:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1011_XXI.17.2016.pdf

10.10. Nie ma zarządzeń wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11.11. W Gminie Otyń nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12.12. Nie dotyczy

13.13. Nie dotyczy

Sporządziła

Izabela Tłuczek-Zając

Inspektor

Pobierz list