Bulkowo, dnia 23.07.2018 r.

USC.KU.1431.31.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odpowiedź: tak, czasopismo. Urząd Gminy Bulkowo

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odpowiedź: www.bulkowo.pl zakładka Kurier Gminy Bulkowo

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odpowiedź: tak,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odpowiedź: w załączeniu

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odpowiedź:
2015 r – 82 000,39 zł
2016 r – 74 675,67 zł
2017 r – 90 325,72 zł
2018 r – 52 164,96 zł

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Pobierz list