W związku z brakiem, z Państwa strony,  potwierdzenia otrzymania
wcześniejszego maila, ponownie przesyłam informację:

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w dniu 18.07.2018 r. dotyczącym
zapytania o media jakie są prowadzone przez Gminę oraz przesłania
ostatnich 5 numerów wydawanego w gminie czasopisma w formie
elektronicznej informuję, że ze względu na konieczność przygotowania
odpowiedzi, żądana informacja zostanie udostępniona w terminie do dnia
24 sierpnia 2018 r.

Informacja zgodnie z Państwa prośbą zostanie przesłana jedynie w postaci
elektronicznej na adres e-mail:

sprawa-7561@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Z poważaniem

Katarzyna Liput
Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Pobierz list