W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak, w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

· Gazeta:

o Gazeta Niepołomicka

§ http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/

· Radio:

o Nie

· Telewizja:

o Nie do końca, Urząd Miasta prowadzi internetowy kanał z filmami o nazwie Studio N.

§ https://vimeo.com/niepolomice

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, jest

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Wszystkie są do pobrania bezpośrednio ze strony: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka-2018/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

· 2015: 38.441,92 zł

· 2016: 33.348,49 zł

· 2017: 26.076,00 zł

· 2018 – do dnia przygotowania odpowiedzi: 12.181,95 zł

Z poważaniem

Teresa Kuźma
Sekretarz Gminy

cid:image001.gif@01D1B4DA.80306320

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
T: +48 12 250 94 31
M: +48 660 539 415
W: <http://www.niepolomice.eu/> www.niepolomice.eu

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

.

Załączniki

Pobierz list