Szanowna Pani,

W nawiązaniu do odpowiedzi przekazanej pismem z 27 lipca 2018 roku, stanowiącej odpowiedź na nasz wniosek o informację z 16 lipca, proszę o informację kto jest wydawcą Gazety Ziębickiej, w której miejsce na reklamę sprzedaje Zakład Usług Komunalnych.

Z poważaniem,

Katarzyna Batko-Tołuć
Członkini Zarządu

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list