'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE

  Dzień Dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
  z załącznikiem.

  Z poważaniem,

  Aneta Sikorska

  --
  Aneta Sikorska
  Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
  Urząd Miejski w Ziębicach
  ul. Przemysłowa 10
  57-220 Ziębice
  tel. 74 8163 837
  @: urzad@ziebice.pl

 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowna Pani,

  W nawiązaniu do odpowiedzi przekazanej pismem z 27 lipca 2018 roku, stanowiącej odpowiedź na nasz wniosek o informację z 16 lipca, proszę o informację kto jest wydawcą Gazety Ziębickiej, w której miejsce na reklamę sprzedaje Zakład Usług Komunalnych.

  Z poważaniem,

  Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkini Zarządu

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE

  Dzień Dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
  z załącznikiem.

  Z poważaniem,

  Aneta Sikorska

  --
  Aneta Sikorska
  Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
  Urząd Miejski w Ziębicach
  ul. Przemysłowa 10
  57-220 Ziębice
  tel. 74 8163 837
  @: urzad@ziebice.pl