W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że:

* Urząd Gminy Radwanice, jest wydawcą czasopisma kwartalnego pn.
"Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Radwanice" (czasopismo zarejestrowane
jest w sądzie), prowadzi stronę internetową www.radwanice.pl
<http://www.radwanice.pl> oraz portal na FB pod nazwą Urząd Gminy
Radwanice.
* Wszystkie wydane egzemplarze czasopisma "Biuletyn Informacyjny
Urzędu Gminy Radwanice dostępne są na stronie:
https://www.radwanice.pl/index.php/biuletyn
* Gmina Radwanice na wydatki związane z publikacją ogłoszeń, art.
sponsorowanych, materiałów promocyjnych, wydawnictwa czasopisma itp.
poniosła koszty w wysokości: rok 2015 - 23900,00 zł; rok 2016 - 24500,00 zł;
rok 2017 - 25800,00 zł; rok 2018 - 27950,00 zł.

--

pozdrawiam

Karolina Ferenc

Inspektor ds. promocji

<mailto:karolina.ferenc@radwanice.pl> karolina.ferenc@radwanice.pl

<http://www.radwanice.pl/> www.radwanice.pl

tel. +48 76 759 20 19

Pomyśl o środowisku - nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

Załączniki

Pobierz list