Sz.P.

Katarzyna Batko-Tołuć
Bartosz Wilk
Szymon Osowski

w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące mediów społecznościowych w
gminach w roku 2019 r, odpowiadam :

CZĘŚĆ 1 - FACEBOOK

1. tak, Gmina Kunice prowadzi swój portal na Facebook-u,
2. tak, na stronie Gmina Kunice istnieje link na stronę Facebook-a,
3. prowadzi, brak regulaminu / innego dokumentu określającego
uregulowanie zasad blokowania komentarzy i użytkowników,
4. Facebook gminny nie posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników,
5. na Gminnym Facebook-u brak osób, które są zablokowane,
6. tak, profil Gminnego Facebook-a prowadzi pracownik Urzędu Gminy w
Kunicach ,
7. 1- pracownik administracyjny (pomoc biurowa) ; 2- pracownik ds.
kancelaryjno-technicznych, 3- pracownik ds. informatyki,

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

Gmina Kunice nie prowadzi profilu na Twitterze.

CZĘŚĆ 3 - FORUM

Tak, Gmina Kunice prowadzi grupę w serwisie społecznościowym Facebook.

CZĘŚĆ 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. tak, istnieje profil Wójta Gminy Kunice na Facebook-u, lecz nie jest
on powiązany z Urzędem Gminy w Kunicach        (profilu nie prowadzi
żaden z pracowników Urzędu Gminy ani zewnętrzna firma zatrudniona przez
gminę),

2. nie, nie był opłacany ze środków z budżetu gminy,

Z wyrazami szacunku

Monika Bierowiec

--
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina Kunice z siedzibą przy ul.Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel.: 76 8575322 e-mail:kunice@kunice.pl
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.kunice.pl/images/stories/ogolna-klauzula-informacyjna.pdf„

Załączniki

Pobierz list