W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję
poniższe dane:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *Nie *
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *(nie dotyczy)*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *29 str.*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej -*Zarządzenie nr 13/19**
*

*https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt173&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu9&value%5B1%5D=28*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) -
*pracownicy urzędu*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *(nie dotyczy)*
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*umieszczenie w BIP*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
*3**0.05.2019 r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. *21.06.2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *4*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*(nie
dotyczy)*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*(nie dotyczy)*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *(nie dotyczy)*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *(nie
dotyczy)*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *(nie dotyczy)*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *(nie dotyczy)*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *(nie dotyczy)*

Z poważaniem

insp. Katarzyna Buczek

Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim

tel. 25 797 00 47