W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy,

2. Nie dotyczy,

3. Raport liczy 21 stron,

4 . Link do raportu : https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy.pdf,

5. Pracownicy Urzędu Gminy,

6. Nie dotyczy,

7. Raport był przedstawiony na sesji Rady Gminy, przesłano radnym drogą mailową,

8. Data przesłania radnym drogą mailową 17.05.2019 r.

9. Data sesji 28.05.2019,

10. Głos zabrał jeden radny,

11. Do debaty nad raportem nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12. W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

Pozdrawiam

Urząd Gminy Głusk

Dominów, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

tel. 081 75 18 628