Dzień Dobry,

W odpowiedzi do wniosku z dnia 15.10.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - poniżej udzielam odpowiedzi na pytania w kolejności opisanej w mailu:

Ad. 1

Tak, w szpitalu zatrudnionych jest 6 dietetyczek.

Zakres obowiązków:

1) Planowanie jadłospisów okresowych zgodnie z zasadami Dietetyki oraz zakresem diet obowiązujących w szpitalu.

2) Właściwy dobór produktów do poszczególnych diet i kontrola ich jakości, a także ich wartości odżywczych i energetycznych pod kątem zgodności z normami żywieniowymi.

3) Prowadzenie dokumentacji żywieniowej: ruch chorych, asygnaty, dokumenty rozliczenia posiłków na poszczególne oddziały, zestawienia miesięczne.

4) Kontrola nad przygotowaniem indywidualnych diet zaleconych przez lekarza.

5) Dbanie o estetykę wydawanych posiłków.

6) Podawanie chorym posiłków oraz pomoc w karmieniu lub karmienie pacjentów, zgodnie z ustaleniami dietetycznymi.

7) Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego u chorych.

8) Udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom wypisywanych ze szpitala po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

9) Kontrola żywności donoszonej chorym przez ich rodziny.

Ad. 2

Na jednego dietetyka przypada ok. 53 pacjentów.

Ad. 3

Tak. Pacjenci informowani są przez lekarza lub pielęgniarkę.

Ad.4

Koszt wyżywienia pacjenta wynosi średnio 21 zł brutto (dane za okres styczeń – czerwiec 2019 r.)

Ad. 5

Nie. Szpital posiada własną kuchnię.

Ad. 6

Tak. W Szpitalu obowiązuje Księga Bezpieczeństwa Żywności zawierająca plan HACCP oraz zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych opracowane na bazie Codex alimentarius czyli międzynarodowych zasad bezpieczeństwa żywności oraz zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019, poz. 1952).

Dział Żywienia opracowuje codzienną dokumentację w programie komputerowym, który wylicza dane dotyczące wartości odżywczej i kaloryczności przygotowywanych dla pacjentów potraw bezpośrednio z tabel wartości odżywczej i kaloryczności Instytutu Żywności i Żywienia.

Ad.7

Tak. Nadzór nad jakością wydawanych posiłków dla pacjentów sprawuje Kierownik Działu Żywienia. Kontrola odbywa się w kilku obszarach:

1. Codzienna kontrola jakości, estetyki, wartości odżywczej i energetycznej posiłków – dietetycy (program ACS), nadzór Kierownik DŻ,

2. Codzienna kontrola prawidłowej temperatury obróbki termicznej potraw mięsnych – personel kuchni, nadzór Kierownik DŻ.

3. Cotygodniowa kontrola temperatury porcji – dietetycy i Kierownik DŻ.

Ad. 8

Tak. Pielęgniarki oddziałowe na bieżąco.

Ad. 9

Nie dotyczy

Ad. 10

Tak. Wdrożona jest procedura reklamacji dotyczących posiłków dla pacjentów, za realizację której odpowiada Kierownik Działu Żywienia.

Ad. 11

brak

Ad 12.

Nie.

Ad.13

Diety:

1. Ia Podstawowa

2. Ib Łatwo strawna

3. II Ścisła

4. III Kleikowa

5. IV Miksowana

6. V Niskotłuszczowa

7. VI Modyfikowana

8. VIIa Cukrzycowa

9. VIIb Cukrzycowa niskotłuszczowa

10. VIIc Cukrzycowa modyfikowana

11. VIII Ziemniaczana

12. IX Bezglutenowa

13. X Zapierająca

14. Xc Zapierająca ½ porcji

15. XI bez salicylatów i benzoesanów

Diety zostały opracowane na podstawie poniższych źródeł na potrzeby specyfiki chorób występujących u pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych. Bibliografia wg Procedury wew. szpitala: „Zasady dotyczące przygotowywania posiłków”:

1) „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw” IŻŻ, Warszawa 2005

2) „Normy Żywienia populacji polskiej – nowelizacja” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2012

3) „Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2011

4) „Podstawy naukowe Żywienia w szpitalach” pod red. prof. dr hab. med. J. Dzieniszewskiego, dr med. L. Szpondera, prof. dr hab. med. B. Szczygła, prof. dr hab. med. J. Cochy, IŻŻ Warszawa 2001

Ad. 14

Szpital zawsze zapewnia dietę wskazaną przez lekarza dla pacjenta. W przypadku indywidualnej diety zaleconej przez lekarza, a nie występującej w wykazie diet, na bieżąco modyfikowane są przez dietetyka poszczególne elementy posiłków w celu eliminacji lub uzupełnienia produktów pod kątem wymaganej diety dla pacjenta.

Ad. 15

Tak.

Ad. 16

Tak. Apteka szpitalna dostarcza preparaty suplementy.

Z poważaniem

Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie

ul. Szpitalna 13

33-100 Tarnów

Tel. 14 6310 404

email: organizacja@ssz.tar.pl

<http://www.ssz.tar.pl> www.ssz.tar.pl

Załączniki

Pobierz list