W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną

Na zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Mariola Szyrwińska

tel. 89 715 6945

sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Załączniki

Pobierz list