Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłane pismo z dnia 14.04.2020 r. Zawarte w nim informacje w większej części nie stanowią odpowiedzi na pytania naszego wniosku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na resztę pytań.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list