W załączeniu pismo znak: O.1431.13.2020 z dnia 29.04.2020r. - odpowiedź
na wniosek o informację publiczną.

--
Z poważaniem
Joanna Zaleśna
Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel. 56 68 88 167 w. 34

--------------------------------------------------------------------
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

KLAUZULA ZGODY
Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomość przy użyciu
poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Książki.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, e-mailowo:
sekretariat@gminaksiazki.pl, telefonicznie: 56 68 88 167
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
wysyłając e-mail na adres iodo.ug@gminaksiazki.pl
szczegóły na bip.gminaksiazki.pl
<http://bip.gminaksiazki.pl/informacje-dotyczace-ochrony-danych-osobowych/>
--------------------------------------------------------------------

Załączniki

Pobierz list