Dzień dobry.
W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek.

URZĄD GMINY SAWIN

Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
tel./ fax. 82 567 30 12
e-mail: ug@sawin.pl

____________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
Gminy Sawin z siedzibą w 22-107 Sawin, ul Chutecka 12. Dane są przetwarzane
wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani
korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.

Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do
której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje kierowane
wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla
którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości
odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek
ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości
i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych
działań, może być ono uznane za naruszające prawo.

Załączniki

Pobierz list