Witam, w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 11 maja 2020 r.

Renata Chochół
Podinspektor ds. samorządu i działalności gospodarczej

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: renata.chochol@sawin.pl

Załączniki

Pobierz list