W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż Urząd przekazał dane w dniu 28 kwietnia 2020 roku

Rafał Kozioł

Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: <mailto:usc@gminakamien.pl> usc@gminakamien.pl

tel.: (17) 85-56-776 wew. 33

______________________________

Gmina Kamień

Kamień 287

36-053 Kamień

NIP: 517-00-66-584

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.

Załączniki

Pobierz list