Instytucja: CZERSK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej-WO.1431.5.2018 przez CZERSK

  Odpowiadając na e-mail z dnia 9 stycznia 2018 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odp: Tak, uchwała nr XVII/166/16 z 22.03.2016 r.
  ( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/4932fd70-e0e5-e511-9add-74867ae26072/ )

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Odp: Nie

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Odp: Nie

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odp: Tak, uchwała nr XXXVI/289/14 z 28.02.2014 r.
  ( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/19ebe10f-dbe2-e411-bb79-d42c7dcb1d40/ )

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp:
  -2014 r. – 98,
  -2015 r. – 122,
  -2016 r. – 110.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp:
  -2014 – 1 (dot. CzBO 2015),
  -2015 – 1 (dot. CzBO 2016),
  -2016 – 1 (dot. CzBO 2017).

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odp: Tak

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odp: Nie

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Odp: Tak, uchwała nr XXXVII/304/14 z 22.03.2014 ( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/67201017-dbe2-e411-bb79-d42c7dcb1d40/ )

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Odp: http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/68e0bc87-6e6c-e711-b710-74867ae26072/

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Odp: Tak, http://czersk.pl/kategoria/czerski-budzet-obywatelski/

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Odp: Nie

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odp:
  -2014 r. – ------
  -2015 r. – 750 tys. zł,
  -2016 r. – 750 tys. zł.

  Z poważaniem
  Tomasz Stoltmann
  Sekretarz Gminy

 • Przeczytano: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez CZERSK

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej</title>
  </head>
  <body>
  <p>
  Twoja wiadomość<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Do: urzad_miejski@czersk.pl<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wysłano: 2018-01-09 06:56:30<br />
  została odczytana w dniu 2018-01-09 08:13:29
  </p>
  </body>
  </html>